موتور مدل 500_36

 

تقریبا تمام انواع موتورهای DC از مکانیزم داخلی الکترو مکانیکی یا الکترونیکی برخوردار اند تا در فواصل معین، جهت جریان را در بخشی از موتور تغییر دهند. سرعت حرکت این مدل موتور 2500 دور در دقیقه است. موتور براش ساختار نسبتا ساده ای دارد. این ویژگی باعث شده به راحتی روی دستگاه‌های برقی موردنظر مورد استفاده قرار بگیرد.

  • مشخصات محصول
سبد خرید