شارژر مدل 42-2 با ظرفیت شارژکنندگی 2 آمپر و اختلاف پتانسیل 42 ولت و نوع اتصال دایره‌ای سه سوراخ

شارژر مدل 2-42

 • مدل: 42-2
 • نوع شارژر: اتومات
 • اختلاف پتانسیل: 42 ولت
 • ظرفیت شارژکنندگی: 2 آمپرساعت
 • نوع اتصال: دایره ای سه سوراخ کوچک
شارژر مدل 72-20 با ظرفیت شارژکنندگی 20 آمپر و اختلاف پتانسیل 72 ولت و محل اتصال مستطیل سه سوراخ

شارژر مدل 20-72

 • مدل: 72-20
 • نوع شارژر: اتومات
 • اختلاف پتانسیل: 72 ولت
 • ظرفیت شارژکنندگی: 20 آمپرساعت
 • نوع اتصال: مستطیل سه سوراخ
شارژر مدل 60-20 با ظرفیت شارژکنندگی 20 آمپر و اختلاف پتانسیل 60 ولت و محل اتصال مستطیل سه سوراخ

شارژر مدل 20-60

 • مدل: 60-20
 • نوع شارژر: اتومات
 • اختلاف پتانسیل: 60 ولت
 • ظرفیت شارژکنندگی: 20 آمپرساعت
 • نوع اتصال: مستطیل سه سوراخ
شارژر مدل 48-12 با ظرفیت شارژکنندگی 12 آمپر و اختلاف پتانسیل 48 ولت و نوع اتصال مستطیل سه سوراخ

شارژر مدل 12-48

 • مدل: 48-12
 • نوع شارژر: اتومات
 • اختلاف پتانسیل: 48 ولت
 • ظرفیت شارژکنندگی: 12 آمپرساعت
 • نوع اتصال: مستطیل سه سوراخ
شارژر فن دار مدل 42-2 با ظرفیت شارژکنندگی 2 آمپر و اختلاف پتانسیل 42 ولت و نوع اتصال دایره‌ای سه سوراخ کوچک و فن

شارژر مدل 2-42

 • مدل: 42-2
 • نوع شارژر: اتومات
 • اختلاف پتانسیل: 42 ولت
 • ظرفیت شارژکنندگی: 2 آمپرساعت
 • نوع اتصال: دایره ایی سه سوراخ کوچک
شارژر مدل 36-1/6 با ظرفیت شارژکنندگی 1/6 آمپر و اختلاف پتانسیل 36 ولت و نوع اتصال دایره‌ای سه سوراخ

شارژر مدل 1/6-36

 • مدل: 36-1/6
 • نوع شارژر: اتومات
 • اختلاف پتانسیل: 36 ولت
 • ظرفیت شارژکنندگی: 1/6 آمپرساعت
 • نوع اتصال: دایره ای سه سوراخ
شارژر مدل 24-1/6 با ظرفیت شارژکنندگی 1/6 آمپر و اختلاف پتانسیل 24 ولت و نوع اتصال دایره‌ای سه سوراخ

شارژر مدل 1/6-24

 • مدل: 24-1/6
 • نوع شارژر: اتومات
 • اختلاف پتانسیل: 24 ولت
 • ظرفیت شارژکنندگی: 1/6 آمپرساعت
 • نوع اتصال: دایره ایی سه سوراخ
شارژر مدل 12-1 با ظرفیت شارژکنندگی 1 آمپر و اختلاف پتانسیل 12 ولت و نوع اتصال دایره‌ای

شارژر مدل 1-12

 • مدل: 12-1
 • نوع شارژر: ترانسی
 • اختلاف پتانسیل: 12 ولت
 • ظرفیت شارژکنندگی: 1 آمپرساعت
 • نوع اتصال: دایره ایی
شارژر مدل 6-1 با ظرفیت شارژکنندگی 1 آمپر و اختلاف پتانسیل 6 ولت و نوع اتصال دایره‌ای

شارژر مدل 1-6

 • مدل: 6-1
 • نوع شارژر: ترانسی
 • اختلاف پتانسیل: 6 ولت
 • نوع اتصال: دایره ایی
 • وزن: 250 گرم
باتری لیتیوم یونی 36 ولت با ظرفیت 3600 میلی آمپر ا گارانتی شش ماهه لبفا

باتری مدل 3/6-36

 • مدل: 36-3/6
 • برند: لبفا
 • نوع باطری: لیتیوم Ion
 • اختلاف پتانسیل: 36 ولت
 • ظرفیت باطری: 3/6 آمپر ساعت
باتری لیتیوم یون 36 ولت با ظرفیت 3000 میلی آمپر با گارانتی شش ماهه لبفا

باتری مدل 3-36

 • مدل: 36-3
 • برند: لبفا
 • نوع باطری: لیتیوم Ion
 • اختلاف پتانسیل: 36 ولت
 • ظرفیت باطری: 3 آمپر ساعت
باتری لیتیوم یون 36 ولت با ظرفیت 3000 میلی آمپر

باتری مدل 3-36

 • مدل: 36-3
 • برند: لبفا
 • نوع باطری: لیتیوم Ion
 • اختلاف پتانسیل: 36 ولت
 • ظرفیت باطری: 3 آمپر ساعت
باتری اسید سرب 12 ولت با ظرفیت 12 آمپر

باتری مدل 12-12

 • مدل: 12-12
 • برند: Cheeta / Sunny batt
 • نوع باطری: لید اسید
 • اختلاف پتانسیل: 12 ولت
 • ظرفیت باطری: 12 آمپر ساعت
باتری اسید سرب 12 ولت با ظرفیت 7 آمپر

باتری مدل 7-12

 • مدل: 12-7
 • برند: Nova
 • نوع باتری: لید اسید
 • اختلاف پتانسیل: 12 ولت
 • ظرفیت باتری: 7 آمپر ساعت
باتری اسید سرب 12 ولت با ظرفیت 5 آمپر

باتری مدل 5-12

 • مدل: 12-5
 • برند: Sunny batt
 • نوع باطری: لید اسید
 • اختلاف پتانسیل: 12 ولت
 • ظرفیت باطری: 5 آمپر ساعت
باتری اسید سرب 6 ولت با ظرفیت 12 آمپر

باتری مدل 12-6

 • مدل: 6-12
 • برند: Sunny batt
 • نوع باطری: لید اسید
 • اختلاف پتانسیل: 6 ولت
 • ظرفیت باطری: 12 آمپر ساعت
باتری اسید سرب 6 ولت با ظرفیت 7 آمپر

باتری مدل 7-6

 • مدل: 6-7
 • برند: Sunny batt
 • نوع باطری: لید اسید
 • اختلاف پتانسیل: 6 ولت
 • ظرفیت باطری: 7 آمپر ساعت
باتری اسید سرب 6 ولت با ظرفیت 5 آمپر

باتری مدل 5-6

 • مدل: 6-5
 • برند: Sunny batt
 • نوع باطری: لید اسید
 • اختلاف پتانسیل: 6 ولت
 • ظرفیت باطری: 5 آمپر ساعت
سبد خرید