اسکوتر برقی هوشمند با تکنولوژی اتوبالانس، چرخ 6/5 اینچ توپر، موتور قوی و بدنه ارگونومیک صورتی آبی مدرن از نمای نیم رخ

Lebefa Smart E-scooter X-6510

 • Model: 6510-X
 • Wheel Size: 6.5 inch
 • Body Material: Fiber glass
 • Motor Power: Two 350 W motors
 • Battery Capacity: 4400 mA
۰ تومان
اسکوتر برقی هوشمند با تکنولوژی اتوبالانس، چرخ 6/5 اینچ توپر، موتور قدرتمند و بدنه ارگونومیک رنگارنگ مدرن از نمای نیم رخ

Lebefa Smart E-scooter 652-X

 • Model: 652-X
 • Wheel Size: 6.5 inch
 • Body Material: ABS
 • Motor Power: One 250 Watt Motor In Each Wheel (Two Wheels)
 • Battery Capacity: 4400 mA
۰ تومان
اسکوتر برقی هوشمند با تکنولوژی اتوبالانس، چرخ بادی و طراحی ارگونومیک و طرح‌های رنگی روی بدنه‌ی سفید از نمای جلو

Lebefa Smart E-scooter 104_X

 • Model: 104_X
 • Wheel Size: 10 inch
 • Body Material: ABS, Aluminum alloy
 • Motor Power: One 350 W Motor In Each Wheel (2 Wheels)
 • Battery Capacity: 4400 mA
۰ تومان
اسکوتر برقی هوشمند با تکنولوژی اتوبالانس، چرخ بادی و طراحی ارگونومیک و طرح‌های رنگی روی بدنه‌ی مشکی از نمای جلو

Lebefa Smart E-scooter 102-X

 • Model: 102-X
 • Wheel Size: 10 inch
 • Body Material: ABS
 • Motor Power: One 300 Watt Motor In Each Wheel (Two Wheels)
 • Battery Capacity: 4400 mA
۰ تومان
اسکوتر برقی هوشمند آفرود با تکنولوژی اتوبالانس، چرخ توپر محکم و طراحی ارگونومیک و طراحی آب و آتش جذاب از نمای جلو

Lebefa Smart E-scooter 851-X

 • Model: 851-X
 • Wheel Size: 9 inch
 • Body Material: ABS, Aluminum alloy
 • Motor Power: One 400W motor in each wheel (2 wheels)
 • Battery Capacity: 4400 mA
۰ تومان
اسکوتر برقی هوشمند با تکنولوژی اتوبالانس، چرخ 8 اینچ توپر محکم و طراحی ارگونومیک و طراحی آب و آتش جذاب از نمای نیم رخ

Lebefa Smart E-scooter X-803

 • Model: 803-X
 • Wheel Size: 8 inch
 • Body Material: Fiberglass
 • Motor Power: Two 350 W motors
 • Battery Capacity: 4400 mA
۰ تومان
اسکوتر برقی هوشمند با تکنولوژی اتوبالانس، چرخ 8 اینچ توپر، موتور قوی و طراحی ارگونومیک و رنگارنگ جذاب از نمای نیم رخ

Lebefa Smart E-scooter X-804

 • Model: 804-X
 • Wheel Size: 8 inch
 • Body Material: Fiberglass
 • Motor Power: Two 350 W motors
 • Battery Capacity: 4400 mA
۰ تومان
اسکوتر برقی هوشمند با تکنولوژی اتوبالانس، چرخ 6/5 اینچ توپر، موتور قوی و بدنه ارگونومیک صورتی کهکشانی از نمای نیم رخ

Lebefa Smart E-scooter X-657

 • Model: 657-X
 • Whell Size: 6.5 inch
 • Body Material: Fiberglass
 • Motor Power: Two 350 W motors
 • Battery Capacity: 4400 mA
۰ تومان
اسکوتر برقی هوشمند با تکنولوژی اتوبالانس، چرخ 8 اینچ توپر، موتور قوی و بدنه ارگونومیک خاکستری و سفید از نمای نیم رخ

Lebefa Smart E-scooter X-807

 • Model: 807-X
 • Wheel Size: 8 inch
 • Body Material: Fiberglass
 • Motor Power: two 350 v motors
 • Battery Capacity: 4400 mA
۰ تومان
اسکوتر برقی هوشمند با دسته جهت هدایت آسان‌تر، چرخ بادی بدون تیوپ و طراحی ارگونومیک و مدرن و جزئیات دسته

Lebefa Smart E-scooter A9 Plus

 • Model: A9 plus
 • Wheel Size: 10 inch
 • Body Material: ABS, Aluminum alloy
 • Motor Power: One 350 W Motor In Each Wheel (2 Wheels)
 • Battery Capacity: 4400 mA
۰ تومان
اسکوتر برقی هوشمند با دسته‌ی بلند جهت هدایت آسان‌تر، چرخ بادی تیوپی و طراحی ارگونومیک و مدرن با جزئیات دسته

Lebefa Smart E-scooter A8

 • Model: A8
 • Wheel Size: 10 inch
 • Body Material: ABS
 • Motor Power: One 300 Watt Motor In Each Wheel (Two Weels)
 • Battery Capacity: 4400 mA
۰ تومان
اسکوتر برقی M9-3 لبفا با چرخ بادی، زین دار، با ترمز دیسکی، جک و بدنه‌ی ارگونومیک سفید و کفی ضدلغزش در حالت ایستاده

Lebefa E-scooter M9-3

 • Model: M9-3
 • Wheel Size: 10 inch
 • Body Material: ABS
 • Motor Power: 250 Watt
 • Battery Capacity: 4400 mA
۰ تومان
اسکوتر برقی A10 لبفا با چرخ بادی، زین دار، با ترمز دیسکی، جک و بدنه‌ی ارگونومیک سفید در حالت ایستاده

Lebefa E-scooter A10

 • Model: A10
 • Wheel Size: 10 inch
 • Body Material: ALM
 • Motor Power: 350 v
 • Battery Capacity: 8 A/h
۰ تومان
سبد خرید