نمای رو به روی اسکیت برد فایبرگلاس بنفش لبفا با بدنه‌ی خم شده و چرخ بی‌رنگ

Lebefa Skateboard 50-4

 • Model: 50-4
 • Number Of Wheels: 4
 • Wheel Material: PU
 • Truck Material: Metal
 • Deck Material: Fiber Glass
نمای اسکیت برد فایبرگلاس آبی لبفا با چرخ‌های قرمز

Lebefa Skateboard 50-3

 • Model: 50-3
 • Number Of Wheels: 4
 • Wheel Size: 50 mm
 • Wheel Material: PVC
 • Truck Material: Plastic
نمای روی اسکیت برد لبفا با نوشته‌ی SKATE روی زمینه‌ی مشکی و چرخ‌های قرمز

Lebefa Skateboard 50-1

 • Model: 50-1
 • Number Of Wheels: 4
 • Wheel Size: 50 mm
 • Wheel Material: PVC
 • Truck Material: Plastic
نمای اسکیت برد قرمز لبفا با نوشته‌های انگلیسی و طرح گل و قلب و چرخ‌های بی‌رنگ

Lebefa Skateboard 50-2

 • Model: 50-2
 • Number Of Wheels: 4
 • Wheel Size: 50 mm
 • Wheel Material: PU
 • Truck Material: Metal
سبد خرید